Microsoft Word > Pielikums > Komanda Format/Object > Lapiņa Picture

 

 

Lapiņa Text Box

Šo lapiņu vat izmantot zīmētajiem teksta rāmīšiem (text box) un norādēm (callout).

 

Sadaļas Internal margin lodziņos izvēlas teksta attālumu vienai no rāmīša malām: Left – no kreisās, Right – no labās, Top – no augšas, Bottom – no apakšas.

Pogu Format Callout izmanto norādes formas precizēšanai.