Microsoft Word > Pielikums > Formulu noformēšanas stila mainīšana

 

 

Formulu noformēšanas stilu mainīšana

Format grupas komandas

Style komandkartes komandas

Size komandkartes komandas

Izmantojot izvēlņu Format, Style un Size komandas, var mainīt formulu noformējuma standarta uzstādījumus.

Lai formulu elementi nezaudētu labu izskatu un savas proporcijas, ieteicams šos uzstādījumus mainīt ļoti pārdomāti. Ar pogu Default var atjaunot standarta uzstādījumus tajā Define komandā, kurā veiktas izmaiņas.