Microsoft Word > Pielikums > Formulu noformēšanas stila mainīšana > Format grupas komandas

 

 

Format grupas komandas

Format komandkartes pirmās apakšgrupas komandas izmanto formulu savstarpējai izvietojuma noteikšanai.

Komanda Matrix… ir pieejama, tikai atrodoties matricas sagatavē. Šī komanda atver Matrix dialoga logu.

Komandas Spacing dialoga logu izmanto, lai noteiktu atsevišķu sagatavju elementu attālumus attiecībā pret sagataves galveno daļu. Kāds attālums tieši tiek regulēts, var aplūkot pa labi esošajā attēlā.

 

Pogu Apply izmanto elementu attālumu nomaiņai ar jaunizvēlētajiem attālumiem, bet Defaults – standartattālumu atjaunošanai.