Microsoft Word > Pielikums > Formulu noformēšanas stila mainīšana > Style komandkartes komandas

 

 

Style komandkartes komandas

Šīs komandkartes pirmās apakšgrupas komandas izmanto ievadīšanas stila norādīšanai (piemērs).

Komandas Other… dialoga logu izmanto iezīmētās formulas daļas teksta noformēšanai citā stilā: tajā var izvēlēties fontu un izvēles rūtiņās atzīmēt, vai tekstu noformēt kursīvā (Italic) un/vai biezākiem burtiem (Bold).

Ar komandas Define… dialoga logu var nomainīt konkrētu stilu fontus.

Veikt kādas standarta uzstādījumu maiņas vajadzētu tikai ļoti lielas nepieciešamības gadījumā. Šajā dialoga logā nav pogas, ar kuras palīdzību varētu atjaunot standarta uzstādījumu iespējas. Attēlā parādīts, kādi komandai Styles ir stilu standartuzstādījumi.