Microsoft Word > Pielikums > Formulu noformēšanas stila mainīšana > Size komandkartes komandas

 

 

Size komandkartes komandas

Pirmās apakšgrupas komandas izmanto izvēlētās formulas daļas pielīdzināšanai kādam no standarta elementu izmēriem (sk. komandu Define…).

Komandu Other… izmanto iezīmētās formulas daļas teksta lieluma norādīšanai.

Komandu Define… izmanto standartelementu lieluma noteikšanai punktos. Parauga logā labi var redzēt, kuriem elementiem atbilst maināmais lielums.

 

Pogu Apply izmanto elementu lieluma nomaiņai ar jaunizvēlētajiem, bet Defaults – standartizmēru atjaunošanai.