Microsoft Word > Pielikums > Seriālie dokumenti > Datu dokumenta izveide ar Mail Merge Helper

 

 

Datu dokumenta izveide, izmantojot dialoga logu Mail Merge Helper 

Lai izveidotu datu dokumentu, dialoga logā Mail Merge Helper izpilda 2. soli, izvēlas komandu Get Data / Create Data Source.

 Dialoga logā Create Data Source:

·        jāizmet visi noklusētie (angļu valodā) lodziņā Field names in header row redzamie lauku nosaukumi, ko izdara, vairākas reizes noklikšķinot uz pogas ;

·        lodziņā Field Name ieraksta jaunā lauka nosaukumu un ar pogu  pievieno jauno nosaukumu lauku sarakstam lodziņā Field names in header row;

·        lodziņā Field Name ieraksta nākamā lauka nosaukumu un ar pogu  pievieno to lauku sarakstam;

·         lai pabeigtu veidot datu dokumentu, tas jāsaglabā. Pēc pogas  nospiešanas atveras dokumenta saglabāšanas dialoga logs Save As, kurā:

·         Save in – jānorāda, kur dokumentu saglabāt;

·         File name – jāieraksta datu dokumenta nosaukums.

Pēc datu dokumenta saglabāšanas atveras nākamais dialoga logs ar darbības izvēlēm:

 

Lai vienkāršotu darbu un nebūtu bieži jāpārslēdzas no datu dokumenta uz pamatdokumentu un atpakaļ, ieteicams vispirms pabeigt darbu datu dokumentā, tas ir, izvēlēties – Edit Data Source.

 

Izdarot izvēli , uz ekrāna atveras datu ievades logs.

Izmantojot šo logu, veic ierakstus (record) datu tabulā.