Microsoft Word > Pielikums > Seriālie dokumenti > Datu dokumenta atvēršana un darbs datu dokumentā

 

 

Datu dokumenta atvēršana un darbs datu dokumentā

Datu ievades logā Data Form ar pogu  atver datu dokumentu. Datu dokuments sastāv no vienas tabulas. Šajā tabulā drīkst izdarīt šādus labojumus:

·         rediģēt tekstu;

·         pievienot jaunas rindiņas, izmest rindiņas (ierakstus);

·         izmest kolonnas vai pievienot jaunas kolonnas (laukus).

Lai atvieglotu darbu ar datiem, datu dokumentā izmanto datubāzes rīku rindu Database.

Peles klikšķis uz pogas  izsauc datu tabulas struktūras maiņas dialoga logu Manage Fields.

Beidzot darbu datu dokumentā, tas jāsaglabā, izpildot komandu File / Save.

 

Lai pārslēgtos no datu dokumenta uz pamatdokumentu, rīku rindā Database izvēlas pogu .