Microsoft Word > Pielikums > Seriālie dokumenti > Ieraksta meklēšana

 

 

Ieraksta meklēšana

Konkrēta ieraksta meklēšanai un atrašanai datu tabulā ērti izmantot ierakstu meklēšanas logu Find in Field.

Ieraksta meklēšanu datu tabulā sāk no izvēlētā ieraksta uz leju. Tāpēc, pirms sākt ieraksta meklēšanu, ieteicams datu ievades dialoga logā izvēlēties pirmo ierakstu, lai ieraksta meklēšana notiktu visā datu tabulā, sākot no pirmā ieraksta.

Atvērt ieraksta meklēšanas logu var vairākos veidos:

·          datu ievades logā Data Form izvēlas pogu ;

·          pamatdokumenta rīku rindā Mail Merge vai datu dokumenta rīku rindā Database izvēlas pogu .

Lai veiktu ierakstu meklēšanu, meklēšanas dialoga logā Find in Field jāizpilda šādas darbības:

·         sarakstlodziņā In field jāizvēlas lauks, kurā tiks meklēts ieraksts;

·         tekstlodziņā Find what jāieraksta, kuru ierakstu norādītajā laukā meklēt.

Kad meklēšanas nosacījumi ir uzstādīti, izvēlas pogu  – atrast pirmo ierakstu datu tabulā, kas atbilst meklēšanas nosacījumam, piemēram, datu tabulā atrast pirmo cilvēku, kurš dzīvo Rīgā. Ja ieraksts ir atrasts, tad tas tiek parādīts datu ievades logā Data Form un datu meklēšanas logā Find in Field poga  tiek nomainīta ar pogu  – meklēt nākamo ierakstu.

Ja datu tabulā nav neviena ieraksta, kas atbilstu meklēšanas nosacījumiem, tad uz ekrāna atveras šāds paziņojuma logs:

Lai pārtrauktu ierakstu meklēšanu, datu meklēšanas logā Find in Field jāizvēlas poga .

Ja datu tabulā nav nākamā ieraksta, kas atbilstu meklēšanas nosacījumam, tad uz ekrāna atveras šāds paziņojuma logs: