Microsoft Word > Pielikums > Seriālie dokumenti > Dokumentu apvienošanas nosacījumu izveide

 

 

Dokumentu apvienošanas nosacījumu izveide

Dokumentu apvienošanas nosacījumu veido, izmantojot vaicājumu (query). Lai izveidotu dokumentu apvienošanas nosacījumu, pamatdokumenta rīku rindā Mail Merge ar pogu  atver dokumentu apvienošanas dialoga logu Merge.

Dokumentu apvienošanas dialoga logā Merge, izvēloties pogu , atver vaicājuma veidošanas logu Query Options.

Otrs veids, kā atvērt vaicājuma veidošanas logu Query Options, ir dialoga loga Mail Merge Helper 3. solī izvēlēties pogu .

 

Vaicājuma izveides dialoga logā Query Options izveido dokumentu apvienošanas nosacījumus, tas ir, norāda, no kuriem ierakstiem veidot seriālos dokumentus:

·         izveido pirmo nosacījumu:

·         sarakstlodziņā Field, izvēloties lauku, norāda, kura lauka ierakstus pārbaudīt;

·         sarakstlodziņā Comparison izvēlas salīdzināšanas veidu;

·         tekstlodziņā Compare to ieraksta, ar ko salīdzināt norādītā lauka ierakstus;

·         lai izveidotu nākamo nosacījumu, vispirms izvēlas nosacījumu izpildīšanās veidu:

·         ja nosacījumu izpildīšanas veidā izvēlas and, tad dokumentu apvienošanas procesā seriālie dokumenti tiks izveidoti tikai no tiem ierakstiem, kuriem izpildās abi nosacījumi;

·         ja nosacījumu izpildīšanas veidā izvēlas or, tad dokumentu apvienošanas procesā seriālie dokumenti tiks izveidoti no visiem tiem ierakstiem, kuriem izpildās kaut viens no nosacījumiem.

 

Piemērs

Lai izveidotu dokumentu sēriju tikai par Rīgā dzīvojošām sievietēm, tad:

·         izveido pirmo nosacījumu – dzīvo Rīgā:

·         sarakstlodziņā Field izvēlas lauku Pilseta;

·         sarakstlodziņā Comparison izvēlas salīdzināšanas veidu Equal to – izvēlētā lauka ieraksts vienāds ar;

·         tekstlodziņā Compare to ieraksta Rīga;

·         izvēlas nosacījumu savienošanas veidu – And;

·         izveido otru nosacījumu, dzimums – sieviete:

·         sarakstlodziņā Field izvēlas lauku Dz;

·         sarakstlodziņā Comparison izvēlas salīdzināšanas veidu Equal to – izvēlētā lauka ieraksts vienāds ar;

·         tekstlodziņā Compare to ieraksta s.