Microsoft Word > Pielikums > Darbs ar vairākiem dokumentiem vienlaikus

 

 

Darbs ar vairākiem dokumentiem vienlaikus

Ja vienlaikus atvērti vairāki dokumenti, vienu no tiem izvēlēties darbam vai pāriet no viena uz otru var ar kādu no norādītajiem paņēmieniem:

·         izvēlnes Window apakšējā daļā redzami visu atvērto dokumentu nosaukumi.

Lai izvēlētos darbam kādu no dokumentiem, izpilda dubultklikšķi uz tā nosaukuma, tā pievienojot nosaukuma kreisajā pusē izvēles rūtiņu . Piemērā no diviem atvērtajiem dokumentiem (“papild” un “Word2000_1”) pašlaik darbam izvēlēts dokuments ar nosaukumu “papild”;

·         Windows uzdevumu joslā redzamas visu atvērto dokumentu pogas (ikonas). Lai izvēlētos kādu no dokumentiem, ieklikšķina uz tā pogas:

 

Ar komandu Window / Arrange All logā var sakārtot visus atvērtos MS Word dokumentus. Tas ir ērti, ja vienlaikus jāstrādā ar diviem vai vairākiem dokumentiem. Piemērā atvērti dokumenti ar nosaukumiem “papild” un “Word2000_1”. Uz ekrāna redzami abi, katrs savā logā. Pašlaik aktuāls  ir dokuments “papild”. Lai pārietu uz dokumentu “Word2000_1”, ieklikšķina peles kreiso pogu jebkurā tā vietā.

Režīmu, kurā uz ekrāna redzami visi atvērtie dokumenti,  var atsaukt ar loga vadības pogām, maksimizējot vienu dokumentu - to, ar kuru grib turpināt darbu.