Microsoft Word > Pielikums > Teksta izvietojums slejās (Columns)

 

 

Teksta izvietojums slejās (Columns)

    Teksta sadalījums pa slejām

Parasti tekstu raksta vienā slejā, taču to var izvietot arī vairākās slejās (kolonnās).

Lai to izdarītu, iezīmē tekstu, kuru vēlas izvietot vairākās slejās, un izmanto vienu no paņēmieniem:

·         nospiež standarta rīku joslas pogu  (Columns) un piedāvātajā šablonā iezīmē vajadzīgo sleju skaitu. Paraugā izvēlētas divas slejas (2 Columns);

Iezīmētais teksts tiek izvietots divās vienāda platuma slejās.

Sleju platumu un atstarpi starp tām var mainīt, izmantojot uz horizontālā lineāla redzamo sleju marķieri .

Ja peles rādītāju novieto marķiera vidū tā, lai tas iegūtu divvirzienu bultiņas izskatu, tad, nospiežot peles kreiso pogu, marķieri var pārbīdīt pa horizontālo lineālu un līdz ar to mainīt sleju platumu.

Ja peles rādītāju () novieto uz sleju marķiera kreisās vai labās malas, tad, nospiežot peles kreiso pogu, var mainīt marķiera platumu un līdz ar to arī atstarpi starp slejām.

 ·         izpilda komandu Format / Columns...

Dialoga loga Columns sadaļā Presets izvēlas sleju skaitu (piemērā - trīs slejas). Sleju skaitu var izvēlēties arī sarakstlodziņā Number of columns.

Aktualizējot izvēles rūtiņu Line between, slejas tiks atdalītas ar līnijām.

Sadaļā Width and spacing redzami sleju platumi (Width) un atstarpju starp slejām platumi (Spacing).

Aktualizējot izvēles rūtiņu Equal column width, var izvēlēties vienādus sleju platumus.

Sadaļā Preview redzams izvēlētais teksta izvietojuma formāts.

Sarakstlodziņā Apply to var izvēlēties slejās sadalāmā teksta apgabalu:

·       Whole document (visu dokumentu);

·       Selected text (iezīmēto tekstu).

Ja slejās sakārto tikai iezīmēto teksta daļu, tā tiek izdalīta atsevišķā sekcijā - pirms un pēc tās tiek ievietoti sekcijas pārtraukuma simboli.

Lai atsauktu teksta dalījumu vairākās slejās, tekstu iezīmē un izvēlas vienu no paņēmieniem:

·         nospiež standarta rīku joslas pogu   (Columns). Piedāvātajā šablonā izvēlas vienu sleju;

·         izpilda komandu Format / Columns... un dialoga logā Columns izvēlas vienu sleju.