Microsoft Word > Pielikums > Teksta izvietojums slejās (Columns) > Teksta sadalījums pa slejām

 

 

Teksta sadalījums pa slejām

Ja teksts sakārtots vairākās slejās, to lauzuma vietas var noteikt, ievietojot slejas pārtraukuma simbolu Column Break, kas redzams tāpat kā sekciju pārtraukuma simbols.

Slejas lauzuma vietu var mainīt, pēc vajadzības izdzēšot un ievietojot jaunus slejas pārtraukuma simbolus:

·         lai izdzēstu slejas pārtraukuma simbolu, novieto peles rādītāju uz tā un nospiež taustiņu ;

·         lai ievietotu jaunu slejas pārtraukuma simbolu, teksta kursoru novieto tās rindas sākumā, kas būs pirmā rinda jaunajā slejā, un izpilda komandu Insert / Break…

Dialoga logā Break izvēlas radiopogu Column break. Nospiežot pogu  un aizverot dialoga logu, kursora norādītajā vietā tiek ievietots slejas pārtraukuma simbols.

Piemērā trīs slejās sakārtots iezīmēts teksta fragments, tāpēc pirms un pēc šā teksta ievietoti sekcijas pārtraukuma simboli Section Break (Continuous). Pirms teksta trešās rindkopas ievietots slejas pārtraukuma simbols Column Break.