Microsoft Word > Pielikums > Standartrīku josla

 

 

Standartrīku josla

Standartrīku joslā ir apkopotas pogas, kurām piekārtotas MS Word galvenās komandas.

Poga

Nosaukums

Taustiņu kombinācija

Darbība

 

New

   

Atver jaunu dokumentu

 

Open

   + 

Atver jau esošu dokumentu

 

Save

   + 

Saglabā dokumentu

 

E-mail

 

Aizsūta dokumentu elektroniskās vēstules veidā vai kā pielikumu e-pasta vēstulei

 

Print

   + 

Izdrukā dokumentu

 

Print Preview

   

Atver dokumentu drukas priekšapskates režīmā

 

Spelling

 

Sāk dokumenta pareizrakstības pārbaudi

 

Cut

   + 

Izgriež iezīmēto tekstu, ko ievieto datora atmiņas starpliktuvē (clipboard)

 

Copy

   + 

Iezīmētā teksta kopiju ievieto datora atmiņas starpliktuvē (clipboard)

 

Paste

   + 

Novieto tekstu no datora atmiņas starpliktuves (clipboard) kursora norādītā vietā

 

Format Painter

 

Kopē noformējumu

 

Undo

   + 

Atsauc pēdējo veikto darbību

 

Repeat

   + 

Atkārto pēdējo izpildīto/atcelto darbību 

 

Insert Hyperlink

   + 

Ļauj ievietot hipersaites

 

Tables and Borders

 

Novieto uz ekrāna Tables and Borders rīku joslu, kurā sakopotas pogas darbam ar tabulām un teksta vai citu objektu ietvariem (ierāmējumiem)

 

Insert Table

 

Piedāvā šablonu veidojamās tabulas rindu un kolonnu skaita izvēlei

 

Insert MS Excel Worksheet

 

Ievieto kursora norādītajā vietā jaunu Microsoft Excel burtnīcas lapu ar izvēlētu rindu un kolonnu skaitu 

 

Columns

 

Dod iespēju mainīt teksta kolonnu skaitu dokumentā vai dokumenta sekcijā 

 

Drawing

 

Novieto uz ekrāna vai apslēpj (ja tā ir redzama uz ekrāna) zīmēšanas rīku joslu

 

Document Map

 

Novieto uz ekrāna vai apslēpj loga kreisajā malā izvietotu dokumentu mapi, kas parāda dokumenta struktūru un lietotāja pašreizējo vietu dokumentā 

 

Show/Hide

 

Padara redzamas vai apslēpj teksta formatēšanas zīmes

 

Zoom

 

Dod iespēju lietotājam izvēlēties dokumenta lappuses palielinājumu vai samazinājumu procentos

 

Microsoft Word Help

 

Aktivizē MS Office Assistant, kas sniedz palīdzību darbam ar MS Word (pagaidām tikai angliski)

 

More Buttons

 

Dod iespēju pievienot jaunas vai novākt no ekrāna nevajadzīgās komandpogas