Microsoft Word > Pielikums > Formatēšanas rīku josla

 

 

Formatēšanas rīku josla

 

Formatēšanas rīku joslā ir apkopotas dokumenta noformēšanas komandpogas.

Poga

Nosaukums

Taustiņu kombinācija

Darbība

 

Font

 

Maina iezīmētā teksta fontu, ko var izvēlēties sarakstlodziņā Font

 

Font Size

 

Maina iezīmētā teksta fonta lielumu, ko var izvēlēties sarakstlodziņā Font Size

 

Bold

   

Iezīmētais teksts tiek izcelts treknrakstā (Bold)

 

Italic

  *

Iezīmētais teksts tiek izcelts kursīvā (Italic)

 

Underline

   +

Iezīmētais teksts tiek pasvītrots (Underline)

 

Align Left

   + 

Izlīdzina iezīmēto rindkopu teksta kreiso malu. Ja teksts nav iezīmēts, darbība tiek attiecināta uz rindkopu, kurā novietots kursors

   

Center

   

Iecentrē iezīmēto rindkopu tekstu. Ja teksts nav iezīmēts, darbība tiek attiecināta uz rindkopu, kurā novietots kursors

 

Align Right

   

Izlīdzina iezīmēto rindkopu teksta labo malu. Ja teksts nav iezīmēts, darbība tiek attiecināta uz rindkopu, kurā novietots kursors

 

Justify

   

Izlīdzina iezīmēto rindkopu teksta abas malas. Ja teksts nav iezīmēts, darbība tiek attiecināta uz rindkopu, kurā novietots kursors

 

Numbering

 

Numurē iezīmētās rindkopas vai atsauc to numerāciju (ja tās bijušas numurētas)

 

Bullets

 

Marķē iezīmētās rindkopas vai atsauc to marķēšanu (ja tās bijušas marķētas)

 

Decrease Indent

 

Pārvieto iezīmētās rindkopas par vienu tabulācijas pieturzīmi uz kreiso pusi

 

Increase Indent

 

Pārvieto iezīmētās rindkopas par vienu tabulācijas pieturzīmi uz labo pusi

 

Borders

 

Dod iespēju izvēlēties ietvaru (ierāmējumu) veidu un lietojumu 

 

Highlight

 

Dod iespēju izvēlēties fona krāsu

 

Font Color

 

Dod iespēju izvēlēties rakstzīmju krāsu