Microsoft Word > Pielikums > Uz ekrāna redzamo rīku joslu izvēle

 

 

Uz ekrāna redzamo rīku joslu izvēle

Darbam ar rīku joslām izpilda komandu View / Toolbars.

Rīku joslu sarakstā uz ekrāna redzamo joslu izvēles rūtiņas atzīmētas ar . Ieklikšķinot uz neatzīmētas rīku joslas nosaukuma, josla tiks novietota uz ekrāna un atzīmēta tās izvēles rūtiņa. Ieklikšķinot uz atzīmētas joslas nosaukuma, šīs joslas izvēles rūtiņa tiks dzēsta un rīku josla novākta no ekrāna.

 

 

Rīku josla 

Rīku funkcijas 

Standard 

MS Word galveno komandu pogas

Formatting 

Dokumenta noformēšanas komandpogas

AutoText 

Komandpogas darbam AutoText režīmā (automātiskai teksta ievietošanai)

Clipboard 

Dialoga logs darbam ar datora atmiņas starpliktuvi

Control Toolbox 

Rīki dažādu formu veidošanai

Database 

Rīki darbam ar datu bāzi

Drawing 

Zīmēšanas rīki

Forms 

Rīki formu veidošanai (lietotāja formas, Web formas, e-pasta formas, izdrukas formas)

Frames 

Rīki darbam ar teksta logiem

Picture 

Rīki darbam ar attēliem

Reviewing 

Rīki dokumenta recenzēšanai, komentāru veidošanai un rediģēšanai u. c.

Tables and Borders 

Rīki darbam ar tabulām un ietvariem (ierāmējumiem)

Visual Basic 

Visual Basic komandpogas

Web 

Rīki darbam ar Web

Web Tools 

Rīki Web lapu veidošanai, rediģēšanai

WordArt 

Rīki WordArt objektu veidošanai, rediģēšanai