Microsoft Word > Vingrinājumi

 

 

1. vingrinājums

Programmas MS Word atvēršana un aizvēršana.

 

2. vingrinājums

Teksta rakstīšana.

 

3. vingrinājums

Rindkopu pievienošana.

 

4. vingrinājums

Dažādi dokumenta aplūkošanas skati.

 

5. vingrinājums

Drukas priekšapskates režīms Print Preview.

 

6. vingrinājums

Darbs ar teksta apgabaliem.

 

7. vingrinājums

Teksta efekti.

 

8. vingrinājums

Rindkopu kopēšana. Fonta un simbolu izmēru mainīšana.

 

9. vingrinājums

Teksta noformēšanas iespējas.

 

10. vingrinājums

Rindkopu formatēšana.

 

11. vingrinājums

Papildus rindkopu formatēšanas iespējas.

 

12. vingrinājums

Nenumurēti saraksti.

 

13. vingrinājums

Nenumurēta saraksta pārveidošana numurētā.

 

14. vingrinājums

Daudzlīmeņu numurētu sarakstu piemērs kā vingrinājums.

 

15. vingrinājums

Dokumenta lappušu noformēšana

 

16. vingrinājums

Lappušu numurēšana

 

17. vingrinājums

Lappuses augšējais un apakšējais uzraksts (Header, Footer).

 

18. vingrinājums

Simbolu ievietošana tekstā.

 

19. vingrinājums

Atsauču pievienošana tekstam.

 

20. vingrinājums

Tabulācijas pieturzīmes uz lineāla

 

21. vingrinājums

Darbs ar dialoga logu Tabs

 

22. vingrinājums

Darbs ar tabulām

 

23. vingrinājums

Objektu zīmēšana, izmantojot sagataves (AutoShapes).

 

24. vingrinājums

Brīvas formas objektu zīmēšana.

 

25. vingrinājums

Zīmētu objektu savstarpējā izvietošana un pārveidošana.

 

26. vingrinājums

Zīmētu objektu noformēšana.

 

27. vingrinājums

Formulu veidošana.

 

28. vingrinājums

Stilu lietošana.

 

29. vingrinājums

Jaunu stilu izveidošana.

 

30. vingrinājums

Seriālo dokumentu izveidošana.

 

31. vingrinājums

Lauku izmantošana. Seriālo dokumentu izveidošana no dotajiem failiem.

32. vingrinājums

Uzlīmju (Labels) izveidošana.