Microsoft Excel > Microsoft Excel 2000 vide > MS Excel vides atvēršana
 

MS Excel programmas vides atvēršana

Ir vairāki veidi, kā aktivizēt MS Excel programmu:

Ne vienmēr visi iespējamie MS Excel aktivizēšanas veidi ir pieejami.

Pēc programmas atvēršanas komandas uz neilgu brīdi parādās MS Excel titullapa

Programmas īpašnieks un
reģistrācijas numurs

un tiek atvērta MS Excel darba vide.

Standartvariantā gan MS Excel galvenais logs, gan logs ar darba burtnīcu ir maksimizētā stāvoklī, t. i., izvērsts pa visu ekrānu.