Microsoft Excel > Microsoft Excel 2000 vide > MS Excel darba logs > Izvēlņu josla
 

Izvēlņu josla

Izvēlņu josla sastāv no vārdiem, kurus katru atsevišķi sauc par izvēlni.

Katrai izvēlnei ir pakārtots lodziņš ar komandu sarakstu, kuru sauc par komandkarti.