Microsoft Excel > Microsoft Excel 2000 vide > MS Excel darba logs > Rīku joslas
 

Rīku joslas

Standarta (Standard) un formatēšanas (Formating) rīku joslas atrodas uz ekrāna pēc MS Excel programmas atvēršanas. Tās ir izkārtotas vienā vai divās rindās.

Rīku joslas sastāv no pogām un sarakstiem. Katru rīku joslu ir iespējams gan uzlikt, gan noņemt, gan arī rediģēt (t. i., pievienot vai noņemt atsevišķus elementus).

Ar biežāk izmantojamām pogām iepazīsimies darba gaitā, bet to nosaukumus var redzēt, novietojot peles rādītāju uz interesējošās pogas.