Microsoft Excel > Microsoft Excel 2000 vide > MS Excel darba logs > Informācijas josla
 

Informācijas josla

Informācijas joslas kreisajā pusē, kur redzams vārds Ready, konspektīvi tiek parādīta informācija (angļu valodā) par izvēlēto komandu vai arī par norisēm dotajā brīdī.

Labajā pusē redzama informācija par ieslēgtajiem darba režīmiem:

Noklusētajā variantā gan formulu josla, gan informācijas josla ir redzama. Komandas Tools / Options lapiņā View, atzīmējot attiecīgās izvēles rūtiņas, var norādīt, kuras no minētajām joslām rādīt.