Microsoft Excel > Darba burtnīca un darba lapa
 

DARBA BURTNĪCA UN DARBA LAPA

Katru reizi, atverot MS Excel, tiek atvērta jauna darba burtnīca. Tās nosaukumu var redzēt virsrakstu rindā (Book1). Katra darba burtnīca sastāv no lapām (noklusētais lapu skaits ir 3, ko ir iespējams gan palielināt, gan samazināt). Darba burtnīca var saturēt divu veidu lapas: darba lapas (worksheets), kuras redzamas atvērtajā darba burtnīcā, un diagrammu lapas, kuras tiek izveidotas, veidojot diagrammas (chart sheets).

Maksimālais darba burtnīcas lapu skaits ir atkarīgs no datora atmiņas apjoma.
Darba lapas elementi
Darbības ar darba burtnīcas lapām 1.vingr.
Pārvietošanās pa darba lapas šūnām
Informācijas ievadīšana
Informācijas labošana
Pēdējo darbību atcelšana 2.vingr.
Darba burtnīcas saglabāšana 3.vingr. 4.vingr. 5.vingr.
Darba burtnīcas atvēršana 6.vingr.
Darba beigšana MS Excel vidē