Microsoft Excel > Darba burtnīca un darba lapa > Darba lapas elementi
 

Darba lapas elementi

Katra darba lapa sastāv no 65 536 rindām (row) un 256 kolonnām (column).

Rindu nosaukumi ir skaitļi (1, 2, 3, ..., 65 536), bet kolonnu - lielie latīņu burti (A, B, ..., X, Y, Z, AA, AB, ... , IT, IU, IV).

Kolonnas var numurēt arī ar skaitļiem. Kolonnu numurēšanas veidu iespējams nomainīt komandas Tools / Options dialoga loga lapiņas General sadaļas Settings izvēles rūtiņā R1C1 reference style.

Tabulas katru rūtiņu turpmāk sauksim par šūnu (cell), bet kontūrlīnijas, kas atdala vienu šūnu no otras, - par palīglīnijām (gridlines). Līdzīgi kā katrai kolonnai un rindai ir savs nosaukums, tā arī katrai šūnai ir savs nosaukums, ko sauc par šūnas adresi. Šūnas adrese veidojas no atbilstošās kolonnas un rindas nosaukumiem. Piemēram, šūnas, kas atrodas kolonnas A un rindas 1 krustpunktā, adrese ir A1, bet kolonnas E un rindas 22 krustpunktā esošās šūnas adrese ir E22.