Microsoft Excel > Darba burtnīca un darba lapa > Darbības ar darba burtnīcas lapām
 

Darbības ar darba burtnīcas lapām

Pārvietošanās pa burtnīcas lapām
Lapas nosaukuma maiņa
Jaunas darba lapas ievietošana
Darba lapas izmešana
Lapas pārvietošana, izmantojot peli
Lapas dublēšana, izmantojot peli
Lapas pārvietošana un dublēšana, izmantojot komandas
Vairāku lapu iezīmēšana 1.vingr.