Microsoft Excel > Darba burtnīca un darba lapa > Darbības ar darba burtnīcas lapām > Lapas nosaukuma maiņa
 

Lapas nosaukuma maiņa

Standartvariantā visām darba lapām ir nosaukumi Sheet1, Sheet2 utt. Ērtāk ir strādāt, ja lapas nosaukums izsaka tās saturisko jēgu.

Lapas nosaukuma maiņas režīmu var aktivizēt vairākos veidos:

Pēc režīma aktivizēšanas lapas nosaukums ir iezīmēts :

Lapas nosaukumā nedrīkst būt vairāk nekā 31 simbols. Tas nedrīkst saturēt speciālos simbolus: : (kols), / vai \ (slīpsvītras), ? (jautājuma zīme), * (zvaigznīte), [ vai ] (kvadrātiekavas).