Microsoft Excel > Darba burtnīca un darba lapa > Darbības ar darba burtnīcas lapām > Jaunas darba lapas ievietošana
 

Jaunas darba lapas ievietošana

Lai darba burtnīcā ievietotu jaunu lapu:

Dialoga loga Insert lapiņā General var redzēt pievienojamo lapu veidus, no kuriem jau ir iezīmēta izvēle Worksheet (darba lapa).

Pārējās dialoga loga lapiņās ir ievietoti darba lapu veidošanas rīki un sagataves (angļu valodā) konkrētiem lietojumiem.

Jaunā lapa tiek ievietota pirms aktīvās lapas, un tai tiek piešķirts noklusētais nosaukums, t. i., Sheet, kam pievienots nākamais lapas kārtas numurs.