Microsoft Excel > Darba burtnīca un darba lapa > Darbības ar darba burtnīcas lapām > Vairāku lapu iezīmēšana
 

Vairāku lapu iezīmēšana

Vairāku lapu iezīmēšana ir nepieciešama, ja, piemēram, vēlas uzreiz izdzēst vairākas darba burtnīcas lapas vai vienlaikus ievadīt datus vairākās darba lapās.

Vismaz viens no lapu stūrīšiem visu laiku jau ir iezīmēts, t. i., aktīvs (baltā krāsā).

Ja nepieciešams iezīmēt vairākas lapas pēc kārtas, tad:

Ja nepieciešams iezīmēt atsevišķas lapas:

Lai iezīmētu visas lapas:

Ja darba burtnīcā ir iezīmētas vairākas lapas, tad MS Excel virsraksta joslā aiz faila nosaukuma kvadrātiekavās redzams teksts Group, piemēram,

Ja nepieciešams atsaukt lapu iezīmējumu, tad izpilda klikšķi uz kādas no neiezīmētās lapas stūrīša. Paliks iezīmēta tikai tā lapa, uz kuras tika izpildīts klikšķis.

1. vingrinājums