Microsoft Excel > Darba burtnīca un darba lapa > Informācijas ievadīšana > Skaitļu ievadīšana
 

Skaitļu ievadīšana

Ievadot skaitlisku informāciju, ērti ir izmantot palīgtastatūru (jābūt ieslēgtam režīmam ). Lai MS Excel ievadīto skaitlisko informāciju varētu izmantot aprēķiniem un diagrammu veidošanai, svarīgi to ir ievadīt pareizi.

Atkarībā no MS Windows reģionālajiem uzstādījumiem (Control Panel Regional Settings) decimālzīme parasti ir punkts vai komats. Pirms sākt darbu, ieteicams noskaidrot, kurš simbols tiek lietots kā decimālzīme, bet lietotājs nekad nekļūdīsies, ja decimālzīmes ievadam lietos palīgtastatūrā esošo taustiņu, uz kura ir attēlots punkts .

Speciālie simboli, kurus izmanto skaitļa ievadīšanai:

Lai nerastos problēmas ar aprēķiniem, skaitļus ievada bez mērvienībām.

Ja ievadītā skaitļa veselā daļa ir tik liela, ka kolonnā nepietiek vietas, tad šūnā tiek rādīti simboli ###, kas norāda uz to, ka jāmaina kolonnas platums. Ja nepietiek vietas daļveida daļai, tad tā tiek noapaļota.

Nenoformētā šūnā ievadītā skaitliskā informācija pēc ievadīšanas novietojas šūnas labajā malā, teksts - kreisajā, bet kļūdu paziņojumi - centrā.