Microsoft Excel > Darba burtnīca un darba lapa > Informācijas ievadīšana > Datuma un laika ievads
 

Datuma un laika ievads

MS Excel darba burtnīcā ir iespējams ievadīt gan datumu, gan laiku, lai tos izmantotu aprēķinos, norādītu dažādu norišu laiku vai dokumenta izveidošanas brīdi.

Laika pamatmērvienība MS Excel ir diennakts. Katrs ievadītais datums tiek pārvērsts skaitlī, kas ir diennakts kārtas numurs, sākot no 1900. gada 1. janvāra. Laiks ir diennakts daļa - decimāldaļa, piemēram, 1 diennakts (24 stundas) ir 1 vesels un plkst. 6:00 atbilst 0,25. Šāds datuma uzglabāšanas veids dod priekšrocības aprēķiniem ar datumiem. Tā, piemēram, lai noteiktu dienu skaitu starp diviem datumiem, tos vienkārši var atņemt.

MS Excel uztur divas datumu sistēmas: 1900 un 1904 datuma sistēmas. Noklusētā ir 1900 datuma sistēma, bet to var nomainīt, komandas Tools / Options dialoga loga lapiņā Calculation atzīmējot izvēles rūtiņu 1904 date system.

Datuma sistēma Sistēmas pirmais datums Sistēmas pēdējais datums
1900 1900. gada 1. janvāris
(vērtība 1)
9999. gada 31. decembris
(vērtība 2958465)
1904 1904. gada 2. janvāris
(vērtība 1)
9999. gada 31. decembris
(vērtība 2957003)

Vēsturiski izveidojies, ka 1900 datuma sistēmu izmanto IBM PC tipa datoros, bet 1904 - MAC tipa datoros.

Lai gan MS Excel uzglabā datumu un laiku kā skaitļus, tos var ievadīt ne tikai skaitļu veidā. Datumu var, piemēram, ievadīt formā GGGG.MM.DD, kur GGGG - gadskaitlis, MM - mēnesis un DD - atbilstošais datums. Kā atdalītājsimbolu punkta vietā var lietot arī / (slīpsvītru) vai - (mīnus zīmi). Ievadīts datums tiks pārveidots formā GG.MM.DD.

Datuma formātu, ja vajadzīgs, var mainīt (sk. par datuma formātu).

Datuma ievades standartformāts ir atkarīgs no operētājsistēmas MS Windows pārlūkprogrammas Control Panel dialoga loga Regional Settings parametru vērtībām. Pirms veikt datumu ievadi, vajag pārliecināties, kāds datuma standartformāts ir izvēlēts konkrētajam datoram.

Ja, gadaskaitli ievadot, norāda tikai divas zīmes (piemēram, 1918. gada vietā raksta tikai 18), tad MS Excel to uztver par gadskaitli laika posmā no 1930. gada līdz 2029. gadam (piemēram, ievadot 18, MS Excel to sapratīs kā 2018. gadu).

Ievadot laiku, par atdalītājsimbolu izmanto kolu, piemēram, 9:00 vai 21:00.

Lai apskatītu formu, kādā ievadīto datumu vai laiku MS Excel uzglabā:

Lai atjaunotu datuma formu, izmanto taustiņu kombināciju + .