Microsoft Excel > Darba burtnīca un darba lapa > Informācijas ievadīšana > Tekstuālas informācijas ievads
 

Tekstuālas informācijas ievads

Tekstuāla informācija pēc ievadīšanas šūnā novietojas (ja nav mainīts novietojums) šūnas kreisajā malā. Ja teksts neietilpst vienā šūnā, tas tiek parādīts pāri šūnas robežlīnijai, ja vien blakusšūna ir tukša.

Piemēram, teksts Mūsu pirkumi, kas ievadīts šūnā A1, tajā neietilpst, tādēļ tiek parādīts arī šūnā B1.

Garu tekstu vienā šūnā var ievadīt vairākās rindiņās:

Lai parādītu skaitlisku informāciju kā tekstu, tam priekšā pievieno ' (apostrofs) zīmi vai raksta vienādības zīmi un skaitli raksta pēdiņās, piemēram:

Simboli apostrofs un vienādības zīme, kas tika izmantoti skaitļa kā teksta ievadam, šūnā neparādās. Tie ir redzami tikai formulu rindā.