Microsoft Excel > Darba burtnīca un darba lapa > Darba burtnīcas saglabāšana
 

Darba burtnīcas saglabāšana

Darba burtnīcu var saglabāt vairākos veidos:

Ja darba burtnīcu saglabā pirmo reizi, tad atveras dialoga logs Save As:

Saglabājot darba burtnīcu, ir jāpievērš uzmanība divām lietām:

Darba burtnīcas nosaukumu labāk veidot tā, lai tas izteiktu tā saturu. Faila nosaukums drīkst būt līdz 218 simbolu garš (ieskaitot pilno faila atrašanās vietas adresi). Tas nedrīkst saturēt kādu no šādiem simboliem: /, \, >, < * ? " | : ;. Var gadīties, ka fails neatvērsies uz kāda cita datora, ja faila vārdā būs lietoti burti ar diakritiskajām zīmēm, tādēļ faila nosaukuma veidošanai iesaka izmantot latīņu alfabēta burtus un ciparus.

Pēc darba burtnīcas saglabāšanas tā netiek aizvērta un ar to var turpināt strādāt.

Lai darbs netīšām netiktu pazaudēts, ieteicams laiku pa laikam izpildīt saglabāšanas komandu Save.

3. vingrinājums

4. vingrinājums

5. vingrinājums