Microsoft Excel > Darbs ar tabulas apgabaliem > Iezīmēšana > Apgabala adrese
 

Apgabala adrese

Līdzīgi kā vienai šūnai ir adrese, arī apgabalam ir adrese. Apgabala adrese sastāv no kreisās augšējās šūnas adreses, kola (:) un apgabala labās apakšējās šūnas adreses.

Piemēram, iepriekš redzamajā attēlā iezīmētā apgabala adrese ir A2:C5.

Tāpat kā šūnai arī apgabalam ir jutīgais punkts.