Microsoft Excel > Darbs ar tabulas apgabaliem > Apgabala pārvietošana > Tabulas apgabala pārvietošana ar komandu palīdzību
 

Tabulas apgabala pārvietošana ar komandu palīdzību

Lai pārvietotu iezīmētu apgabalu:

Līdzīgi var pārvietot arī tabulas apgabalus no vienas darba burtnīcas lapas uz citu, kā arī no vienas darba burtnīcas uz citu. Ja ir atvērtas vairākas darba burtnīcas, pāriet no vienas darba burtnīcas uz citu var Windows komandkartē.