Microsoft Excel > Darbs ar tabulas apgabaliem > Apgabala dublēšana > Tabulas apgabala dublēšana, izmantojot komandas
 

Tabulas apgabala dublēšana, izmantojot komandas

Lai dublētu iezīmēto apgabalu:

Ap iezīmēto apgabalu kļūst redzama mirgojoša svītriņu kontūrlīnija:

Pēc komandas izpildes mirgojošā svītriņu virkne nepazūd. Tas nozīmē, ka ievietošanu var veikt atkārtoti, izmantojot iepriekš norādītās komandas.

Ievietošanas režīmu pārtrauc:

Līdzīgi var kopēt arī tabulas apgabalus no vienas darba burtnīcas uz citu.