Microsoft Excel > Darbs ar tabulas apgabaliem > Kolonnas platuma maiņa > Kolonnas platuma maiņa, izmantojot peli
 

Kolonnas platuma maiņa, izmantojot peli

Lai mainītu kolonnas platumu, izmantojot peli:

Ja kolonnas platums ir par daudz sašaurināts, tad tekstu rāda pāri kolonnas malai nākamajā kolonnā (ja vien tā ir tukša), bet, ja kolonnā atradīsies skaitliska informācija, skaitļa vietā kolonnas platums tiks aizpildīts ar zīmēm ###. Lai redzētu skaitli, kolonnu pārveido platāku.

Lai platumu mainītu vairākām kolonnām vienlaikus, tās iezīmē. Izmainot vienas kolonnas platumu, tas tieši tāpat mainīsies arī pārējām iezīmētajām kolonnām. Tādējādi iezīmētās kolonnas būs vienādas arī tad, ja iepriekš tām bija dažāds platums.