Microsoft Excel > Darbs ar tabulas apgabaliem > Kolonnas platuma maiņa > Kolonnas standartplatuma maiņa
 

Kolonnas standartplatuma maiņa

MS Excel noklusēto kolonnas platumu mēdz saukt par kolonnas standartplatumu. To izmainot, tiek mainīti visi to kolonnu platumi, kuri iepriekš, izmantojot kādus citus kolonnu platuma maiņas līdzekļus, nav mainīti. Šī komanda attiecas tikai uz aktīvo darba lapu.

Lai kolonnām mainītu standartplatumu:

Visas tās kolonnas, kuru platumi iepriekš netika mainīti, iegūst standartplatumu.

Ja vēlas, var arī ievadīt jaunu standartplatuma lielumu dialoga loga Standart Width esošajā lodziņā, tad visām darba lapas kolonnām, kurām iepriekš nav noteikti izmēri, platumi tiks mainīti uz norādīto.