Microsoft Excel > Darbs ar tabulas apgabaliem > Rindas augstuma maiņa > Rindas augstuma maiņa, izmantojot peli
 

Rindas augstuma maiņa, izmantojot peli

Rindas augstumu, izmantojot peli, var mainīt līdzīgi kā kolonnai:

Lai augstumu mainītu vairākām rindām vienlaikus, tās iezīmē. Izmainot vienas rindas augstumu, tas tāpat mainīsies arī pārējām iezīmētajām rindām. Iezīmētās rindas būs vienāda augstuma arī tad, ja iepriekš tām bija dažāds augstums.