Microsoft Excel > Darbs ar tabulas apgabaliem > Rindas augstuma maiņa > Automātiska rindas augstuma maiņa atbilstoši ievadītajiem datiem
 

Automātiska rindas augstuma maiņa atbilstoši ievadītajiem datiem

Lai mainītu rindas augstumu atbilstoši ievadītajiem datiem: