Microsoft Excel > Aprēķini tabulās
 

APRĒĶINI TABULĀS

Elementārie aprēķini 10.vingr. 11.vingr.
Funkcijas 12.vingr.
Šūnu adresāciju veidi 13.vingr. 14.vingr.
Vārda piešķiršana šūnai vai šūnu grupai 15.vingr.