Microsoft Excel > Aprēķini tabulās > Elementārie aprēķini > Formulas ievadīšana
 

Formulas ievadīšana

Lai ievadītu formulu:

Visām MS Excel formulām jāsākas ar vienādības (=) zīmi! Šī zīme norāda MS Excel, ka tai sekojošie simboli veido formulu. Ja formulu ievada bez vienādības zīmes, tad izteiksme tiek uztverta kā teksts vai specifisks skaitļa formāts.

Formula drīkst saturēt:

Lai aprēķinātu 20% no 25, lieto reizināšanas zīmi (formulas =20%*25 rezultāts ir 5), bet, ja 5 ir 10% no kāda skaitļa, tad šā skaitļa atrašanai lieto dalīšanas zīmi (formulas =5/10% rezultāts ir 50).

Piemēram, šūnā A2 ievada izteiksmi =10-5. Pēc apstiprināšanas šūnā ir redzams izteiksmes iznākums, bet formulu rindā - pati formula.

Darbību secība formulās tiek izpildīta pēc matemātikas likumiem. Reizināšanas zīmi lieto obligāti. Piemēram, izteiksme 3(5-4)(2-1) aprēķināšanai MS Excel šūnā jāievada kā formula =3*(5-4)*(2-1).

Ja nav īsti skaidrs, kuru no darbībām MS Excel izpildīs vispirms, tad ieteicams lietot iekavas - tajās esošās izteiksmes tiks aprēķinātas vispirms.

Piemēri:

Formula Rezultāts
=3*6+12/4-2 19
=3*6+12/(4-2) 24

=3*(6+12)/4-2

11,5

=(3*6+12)/4-2

5,5

=3*(6+12/(4-2))

36

Ja formulā atrastas sintakses kļūdas, tad pēc formulas ievadīšanas uz ekrāna tiks izvadīts kļūdas paziņojums, kurā MS Excel piedāvā savu pareizas formulas variantu. Piemēram, ievadot izteiksmi =10-5(5+3, kas ir bez noslēdzošās iekavas, uz ekrāna tiks izvadīts šāds paziņojums:

Pēc formulas apstiprināšanas rezultāta vietā šūnā var tikt izvadīts kļūdas paziņojums. Plašāku informāciju sk. pielikuma nodaļā Kļūdu paziņojumi