Microsoft Excel > Aprēķini tabulās > Elementārie aprēķini > Šūnu adreses izmantošana formulā
 

Šūnu adreses izmantošana formulā

Ja kāds no formulas elementiem ir kādas šūnas vērtība, tad, sastādot formulu, ievada nevis tabulā esošos skaitļus, bet šūnu adreses, kurās tie atrodas. Formulas aprēķināšanas brīdī tiek ņemtas atbilstošo šūnu reālās vērtības.

Piemēram:

Ja tiek mainīta kāda no šūnu vērtībām, tad mainās arī to šūnu vērtības, kuru formulas satur izmainītās šūnas adresi.

Piemēram, šūnā A1 ievada skaitli 6.

Pēc izmaiņu izdarīšanas mainās gan šūnas A2, gan A3 formulu rezultāts, jo abās šūnās esošās formulas satur šūnas A1 adresi.