Microsoft Excel > Aprēķini tabulās > Elementārie aprēķini > Formulas kopēšana
 

Formulas kopēšana

Ja tabulā jāveic aprēķini vairākās šūnās, lietojot vienu un to pašu formulu, tad var izmantot formulas kopēšanu. Lai kopētu uzrakstītu formulu:

Šādi kopējot, visas formulas ir nokopējušās pareizi - tas noticis, mainoties šūnu adresācijai. Adreses formulās nomainījušās attiecībā pret šūnu, kurā jāatrodas formulai. Piemēram, šūnā C4 iekopētā formula ir =A4*B4 - sareizinātas ir tās šūnas, kurās atrodas atbilstošās x un y vērtības.

Līdzīgi var pārliecināties arī, ka pārējās šūnas ir nokopētas pareizi.