Microsoft Excel > Aprēķini tabulās > Funkcijas > Funkcijas ievadīšana > Funkcijas ievadīšana, izmantojot tastatūru
 

Funkcijas ievadīšana, izmantojot tastatūru

Ir vairāki veidi, kā ievadīt funkciju. Aplūkosim veidu, kā ievadīt funkciju, ja tās sintakse ir zināma:

Ja uzrakstītajā formulā nav nekādu kļūdu, šūnā tiks parādīta funkcijas vērtība.

Šāds funkcijas ievadīšanas paņēmiens ir ērts gadījumā, ja funkcija un tās sintakse ir labi zināma, taču sarežģītāks un tāpēc neder iesācējam.

Argumentus vienu no otra parasti atdala ar semikolu, ja kā decimālo zīmi izmanto komatu. Ja kā decimālo zīmi izmanto punktu, argumentu atdalīšanai izmanto komatu.