Microsoft Excel > Aprēķini tabulās > Funkcijas > Summēšana, izmantojot pogu AutoSum
 

Summēšana, izmantojot pogu AutoSum

Summēšanas (vērtību saskaitīšanas) funkciju SUM un tās argumentus var izvēlēties tāpat kā funkciju AVERAGE. Funkcija SUM atrodas kategoriju Math & Trig, All un Most Recently Used funkciju sarakstos.

Tā kā summēšana ir visbiežāk lietotā MS Excel funkcija, tad standartrīku joslā tai ir izveidota speciāla poga (AutoSum).

Lai veiktu summēšanu, izmantojot AutoSum pogu:

Funkcijai SUM var norādīt arī vairākus argumentus (līdz 30).

12. vingrinājums