Microsoft Excel > Aprēķini tabulās > Funkcijas > Funkcija IF
 

Funkcija IF

Reizēm nākas veikt aprēķinus, vadoties no kaut kādu datu vērtībām, kuras tikai vēl būs zināmas. Šādā gadījumā MS Excel vajadzētu pieņemt lēmumu, kā tālāk veikt aprēķinus. Viens no veidiem, kā norādīt elektroniskajai tabulai ( "dari tā, ja nosacījums izpildās, bet citādi, ja neizpildās", ir funkcija IF.

Funkcijas vispārējais pieraksts ir šāds:

IF(kritērijs, vērtība_ja_patiess, vērtība_ja_aplams)

Kritērijs parasti ir izteiksme, kurā salīdzina divas vai vairākas izteiksmes. Ja uz salīdzināšanu var atbildēt - jā, tā tas ir, tad kritērija vērtība ir patiesa (true), ja ne - aplama (false).

Vērtība_ja_patiess ir vērtība, kuru izvadīt, ja kritērijs ir patiess.

Vērtība_ja_aplams ir vērtība, kuru izvadīt, ja kritērijs ir aplams.

Salīdzināšanas operatori

(Piemēros izmantotas šādas vērtības: A=10; B=5; C=15; D=10.)

Zīme Salīdzināšanas veids Izteiksmes piemērs Rezultāts
Pieraksts Vērtības
= vienāds ar A=B 10=5 aplams
A=D 10=10 patiess
< > nav vienāds ar A<>B 10<>5 patiess
A<>D 10<>10 aplams
> lielāks par A>B 10>5 patiess
A>C 10>15 aplams
< mazāks par A<B 10<5 aplams
A<C 10<15 patiess
>= lielāks vai vienāds A>=B 10>=5 patiess
A>=D 10>=10 patiess
A>=C 10>=15 aplams
<= mazāks vai vienāds A<=B 10<=5 aplams
A<=C 10<=10 patiess
A<=D 10<=15 patiess

Funkcijas IF loģikas demonstrācija