Microsoft Excel > Aprēķini tabulās > Funkcijas > Piemērs funkcijas IF izmantošanai
 

Piemērs funkcijas IF izmantošanai

Lai funkcijas IF izmantošana kļūtu saprotamāka, aplūkosim piemēru. Dota tabula:

Ir zināms, ka ieskaiti saņem katrs, kas ieguvis vismaz pusi no maksimāli iespējamo punktu skaita (piemērā - 6). Kolonnā F pret katru uzvārdu vajadzētu parādīt, vai ir vai nav ieskaitīts.

Lai, izmantojot funkciju IF, noteiktu, vai Andrim pienākas ieskaite:

Iekopējot formulu pārējās šūnās, iegūst: