Microsoft Excel > Aprēķini tabulās > Šūnu adresāciju veidi > Relatīvā adrese
 

Relatīvā adrese

Relatīvā adrese norāda uz šūnu atbilstoši tās atrašanās vietai pret šūnu, kurā atrodas formula ar relatīvo adresi, piemēram, "par divām šūnām pa kreisi". Šāda tipa adreses tika izmantotas visos iepriekšējos piemēros. Kopējot formulas, kas satur relatīvās adreses, tās mainās atbilstoši formulu atrašanās vietai (sk. nodaļu Formulas kopēšana).