Microsoft Excel > Aprēķini tabulās > Šūnu adresāciju veidi > Šūnas absolūtā adrese
 

Šūnas absolūtā adrese

Atsevišķos gadījumos ir nepieciešams, lai, pārkopējot formulu, adreses netiktu mainītas, bet formula turpinātu vērsties pēc datiem pie vienas un tās pašas šūnas - tad izmanto absolūtās adreses.

Piemērs. Dota tabula, kurā jāaprēķina, cik % no maksimāli iegūstamā punktu skaita testā (vērtība šūnā D1) ieguvis katrs no testa dalībniekiem. Lai to veiktu:

Šūnās, kur jābūt nokopēto formulu rezultātiem, ir redzams:

Klikšķinot pēc kārtas uz šūnām F5, F6 un F7 un vērojot nokopētās formulas (tās var redzēt formulu rindā), var secināt, ka formulas ir nokopējušās pareizi - kā kopējot formulas ar relatīvajām adresēm. Tikai šoreiz, aprēķinot katra dalībnieka rezultātus, kopētajā formulā ir jāmainās katra iegūtajam punktu daudzumam, bet maksimāli iespējamais punktu skaits atrodas vienā šūnā un, formulu kopējot, tās adresei nevajadzētu mainīties.

Ja vēlas arī tabulā redzēt formulas izskatu (nevis tās vērtību), tad komandas Tools / Options... dialoga loga lapiņā View jāatzīmē izvēles rūtiņa Formulas.

Šis piemērs uzskatāmi pierāda, ka jāizmanto cits adresācijas veids - absolūtās adreses. Absolūtās adreses pierakstam izmanto $ zīmi. To lieto pirms kolonnas un rindas nosaukuma, piemēram, šūnas D1 absolūtā adrese ir $D$1.

Lai izlabotu formulu šūnā F4:

Pārkopējot formulu uz pārējām šūnām, iegūst:

Ja pavēro nokopētās formulas, tad var redzēt, ka, kopējot formulu, mainās tikai tā formulas daļa, kur šūnām lietota relatīvā adrese, lietojot absolūto adresi, atbilstošā formulas daļa kopējot paliek nemainīga.

13. vingrinājums