Microsoft Excel > Aprēķini tabulās > Šūnu adresāciju veidi > Jauktā adrese
 

Jauktā adrese

Jaukto adresi izmanto, ja kopējot formulā jāmaina tikai viena šūnas adreses daļa. Nemainīgajai adreses daļai priekšā pievieno $ zīmi. Piemēram, kopējot adresi $A1, formulā tiks mainīts tikai rindas numurs, bet adresei A$1 - tikai kolonnas numurs.

Piemērs

Jaunas darba burtnīcas pirmajā lapā izveidosim reizināšanas tabulu:

Lai noteiktu, kā izveidot jauktās adreses, kas būtu piemērotas kopēšanai, ievada vairākas formulas.

Visās izveidotajās formulās pirmajai adresei ir nemainīgs kolonnas numurs A, bet otrajai - rindas numurs 1. Šūnā B2 ievadāmā formula ir =$A2*B$1.

Pēc formulas ievadīšanas tā ir jāiekopē visā tabulā. Kopēšanu veic divos posmos:

Formulas iekopēšanu var veikt arī citādi - vispirms uz leju (no B2 līdz B11) un tad pa kreisi (no B11 līdz K11).

14. vingrinājums