Microsoft Excel > Aprēķini tabulās > Vārda piešķiršana šūnai vai šūnu grupai
 

Vārda piešķiršana šūnai vai šūnu grupai

Līdz šim tika izmantotas šūnu adreses:

Iepriekš minētie piemēri neizsaka neko par datiem, kas šajās šūnās atrodas. Reizēm sarežģītu formulu gadījumā ir izdevīgi šūnai piešķirt konkrētu vārdu.

Šūnai piešķirtajam vārdam ir jāatbilst šādiem nosacījumiem:

 

Vārda definēšana vienai šūnai
Vārdu definēšana šūnu apgabalam, izmantojot tabulā esošus datus
Pārvietošanās pa darba burtnīcu, izmantojot šūnu vārdus 15.vingr.
Šūnu un šūnu apgabalu adrešu izmantošana formulās