Microsoft Excel > Aprēķini tabulās > Vārda piešķiršana šūnai vai šūnu grupai > Vārda definēšana vienai šūnai
 

Vārda definēšana vienai šūnai

1. metode:

Šūnai piešķirtais vārds ir redzams formulu rindā.

2. metode: